HÅLLBARHET BERÖR OSS ALLA

Vårt Miljö och klimatarbete 

Miljö och etik är två viktiga frågor som vi lägger stor vikt vid på Anderzson of Sweden.
Anderzson of Sweden har en vision om hållbar tillväxt vilket vi självklart delar. Det är viktigt att
använda affärslösningar som inte endast är ekonomiskt gynnsamma, utan även hållbara ur ett
socialt och miljömässigt perspektiv.

Hållbar lönsamhet

Anderzson of Sweden verkar i en bransch där hållbarhet och mänskliga rättigheter ofta kommer på tal. Och det är viktigt. Att leverera, i vårt fall, produktmedia i olika skepnader ställer krav och manar till ansvarstagande från våra leverantörer. Inte minst då en stor del tillverkas i länder där miljö· och arbetsfrågor inte alltid är lika självklara som här. Verkligheten för många är långt ifrån hur vi vill att den skall vara. Så att arbeta och bidra mot ökad hållbarhet och att ta ett konkret socialt ansvar är utmaningar vi ständigt arbetar med och uppdaterar. Alltid inom de regler och riktlinjer som gäller, men oftast sätter vi siktet högre än så. Ytterligare en anledning att arbeta med hållbarhet och socialt ansvar är att det får oss att vara kreativa och smarta i att hitta vägar som leder mot ökad effektivitet och minskad resursförbrukning. Att jobba hållbart är helt enkelt lönsamt för alla.

Vårt miljöarbete

På miljösidan bidrar vi bl. a. till att minska användningen av ohälsosamma kemikalier och tungmetaller i textilier, genom att anlita leverantörer med tuffa krav som följer lagstiftning och gärna lite bättre. Vi uppmanar till Oeko·Tex rekommendationer. Oeko·Tex är en internationell sammanslutning av oberoende institut som provar och certifierar textilprodukter.
Vissa plagg är tillverkade av "Organic cotton" (ekologisk bomull). Den odlas med naturgödsel utan bekämpningsmedel och produceras med kemikalier som naturen klarar att bryta ned. När det gäller hårda produkter ställer vi samma krav.

Socialt ansvar

Sedan starten 2004 är Anderzson of Sweden noga med leverantörsval och tar socialt ansvar i vårt samhälle genom att stötta föreningsverksamhet och andra organisationer som aktivt bidrar till att våra barn och ungdomar utbildas till medvetna medborgare med respekt för vårt arv och våra medmänniskor. Även på vår arbetsplats genom att skydda arbetares rättigheter genom att bl. a. tillåta facklig anslutning, förhindra barnarbete och betala lagstadgade minimilöner. För att försäkra oss om att också våra leverantörer verkligen efterlever detta, följer vi deras verksamhet och arbete.

Rättvisa har företräde

Vi strävar även efter att använda och uppmuntra mer till recycling, ekologiska, organiska och andra certifierade produkter inom alla produktsortiment. Vi förespråkar också minskade lager och försöker påverka att användbara produkter i vardagen är hållbart. Vi återvinner kartonger vid leveranser. Samleveranser för att minska miljöpåverkan. Vi använder miljövänlig uppvärmning till vår fastighet. Dessa är konkreta sätt att bidra till bättre arbetsvillkor och ökad miljöhänsyn i vår verksamhet.

Våra fokusområden är

Design och Produktutveckling
Hur kan vi skapa så hållbara produkter som möjligt? Både egen design, men även via våra samarbetspartners. Ställa krav på tillverkning och hållbarhet genom hela kedjan oavsett produkt.

Inköp och Produktion

Hur kan vi köpa/tillverka varor på ett hållbart sätt? Genom att ställa krav genom hela kedjan i produktion. Vara uppdaterade på hållbara sätt, samt säkra att välja alternativ med minsta möjliga miljöpåverkan - hela vägen.

Transport och Logistik

Hur säkerställer vi en hållbar distribution på en global marknad? Ställa krav. Vara ute i god tid. Använd "spot"plats som alltid finns i transporter. Säkerställa smart logistik till våra kunder för att minimera belastning.

Målsättning Anderzson of Sweden

Målsättningen är att minska vår negativa påverkan och maximera de positiva effekter som Anderzson of Sweden kan ha i samhället, både globalt och lokalt. Vi vill också hjälpa dig som kund att göra medvetna inköp. Ditt beslut är viktigt om vi ska kunna rädda världen lite grann varje dag. Du röstar faktiskt med din plånbok på vilka produkter och företag som ska vara framgångsrika på marknaden!
Världen står inför många utmaningar. Tillsammans måste vi försöka bidra till hållbara lösningar, så att dagens behov inte äventyrar framtiden. Varje liten del av medvetenhet om att minska miljöpåverkan är ett bra steg mot en klimatsmartar och gynnsamt för människor, planeten och lönsamheten.

Vill du vara med?

Mia Andersson, VD
Jonas Andersson, Ägare

ANDERZSON OF SWEDEN AB
Mässingsgatan 13
271 39 YSTAD
VÄXEL: 0411-555 112
kundservice/at/anderzson.se